GBC

2024년 KWMC 제10차 한인세계선교대회

일시: 2024년 7월 8일 - 11일

장소: 남가주 사랑의 교회

홈페이지 : www.kwmc.com kwmc2024.org

신청 및 접수 : kwmc2024.org/cate0401

이메일 : kwmc.usa@gmail.com

GBC 애너하임 본사
2641 W. La Palma Ave. Anaheim, CA 92801
TEL : 714-484-1190 FAX : 714-750-9516
E-mail : am1190@kgbc.com
Copyright(c) 2017 by gbc. All rights reserved.
Powered by Joshua Song

LA 지사
621 S Virgil Ave. #400 LA 90005
TEL : 213-381-1190
KGBN Partnership
1001 Brea canyon Rd Brea CA 92821